Explicació de llenguatge literari.:

Segons el diccionari general de la llengua catalana, és l’art d’escriure o de llegir , coneixement de tot el que ha estat escrit. 

Temes literaris :

L´amor. 

La vida.

La mort.

La guerra.

Els temps i el seu pas inexorable.

Els gèneres literaris:

Lirica:

Poemes subjectius , espressen emocions i sentiments .

Dramàtica:Textos creats per ser representats amb personatges i espai escènic.

Poesia:

-l´autor expressa el seus sentiments i emocions.

-Els temesolen ser:amor,enyorança,natura…

-S´estructura en versos i estrofes .A vegades poemes en prosa.

-l´autor expressa el seus sentiments i emocions.

-Els temesolen ser:amor,enyorança,natura…

Tipus de textos :

No literaris 

la seva finalitat és informativa , és a dir , transmeten coneixements.

LITERARIS

La seva finalitat es estètica, a part de transmetre un missatge també crea bellesa.